Jdi na obsah Jdi na menu
 


                                                    

                        

                      img_20181006_104816.jpg                                                                

         Pastor Svatava Veverková

  

 

Dobrý den! 

Vítáme Vás na našich stránkách!

 Bůh Vám žehnej!

      

 

Kdo jsme:

  • křesťanské společenství, sdružení obyčejných lidí ,kteří věří v živého Boha ,se zaměřením, kázání evangelia ke všem národům, k zakládání dalších společenství, stejného zaměření, na různých místech a vyučovat ,budovat lidi, k životu, založenému na křesťanských základech.
  • sdružovat lidi a  pomáhat jim žít plnohodnotný život,který vychází z biblického křesťanského učení, z BIBLE ,Božího slova a vytvořit pro každého rodinu, s atmosférou lásky,přijetí a pomoci, bez rozdílu věku a rasy.

 

Něco z historie:

 

společenství bylo založeno ve městě Brně, v České republice,v 

 

měsíci listopad  2011

 

v místech, kde žijí lidé v nuzných podmínkách,

 

 i  jako pomoc těmto lidem. 

 

Záměr:

 

vytvořit rodinu, která je založená na osobním

 

vztahu s Ježíšem Kristem. 

                                    

Čemu věříme:

Věříme , že Bůh přijímá každého bez rozdílu. 

Věříme, že je potřeba kázat plné evangelium,celé

dílo Ježíše Krista a Ducha svatého.

Věříme, že každý  kdo vyzná,svými ústy,Ježíše Krista jako svého Pána,bude zachráněn,spasen. 

Věříme v trojjediného Boha,Otce,Syna a Ducha svatého.

Věříme, že Ježíš Kristus se narodil,byl

ukřižován,vstal z mrtvých a  dnes sedí pro pravici

svého Otce v nebesích.

Věříme, že Ježíš Kristus byl ukřižován a vzkříšen

proto,aby zajistil lidem věčný život a  jenom ten, který

přijme Ježíše  Krista jako svého Pána a

Spasitele,bude zachráněn,spasen a bude žít na věky

v nebi.

Odkaz z BIBLE,proč  tak věříme:

Římanům 10,9-10

Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako svého Pána a uvěříš-li ve svém srdci,že ho Bůh vzkřísil z mrtvých,budeš spasen,zachráněn.

Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení.

 

 

Naplnění záměru : kázat plné evangelium ,celé dílo Ježíše Krista a Ducha svatého ke všem národům, až na sám konec země a zakládat sbory,činit učedníky.Pomáhat ztrápeným lidem, nemocným lidem, chudým lidem,přinášet svobodu, úlevu,útěchu vězňům a vytvářet rodinu plnou lásky pro každého, bez rozdílu věku a rasy.Pomoci každému, žít plnohodnotný život na zemi,který stojí na Božích základech,skále,Ježíše Krista a poskytnout pomoc každému, kdo jí potřebuje.

Modlit se za nemocné a za potřeby druhých.

 

 

Zveme vás, abyste učinili Ježíše Krista Pánem

 

svého života touto modlitbou:

 

 

Pane Bože, věřím celým svým srdcem v Ježíše

 

Krista, Syna živého Boha. Věřím, že za mě zemřel

 

Bůh jej vzkřísil z mrtvých. Věřím, že je dnes

 

živý.Vyznávám svými ústy, že od dnešního dne je

 

Ježíš Kristus Pánem mého života. Skrze Něho a v

 

Jeho jménu mám život věčný; znovu jsem se

 

narodil.

 

Děkuji ti Pane za záchranu mé duše. Nyní jsem

 

Boží  dítě. Haleluja!”

 

 

Gratulujeme! Nyní jste Božím dítětem.

 

 

Pro více informací o tom,jak můžete růst jako

 

křesťan, prosím kontaktujte  nás.

 

 

   

                                               

           jan-3-16.jpg

          

   

   Děkujeme Vám za návštěvu našich stránek

 

                          Obraťte se na nás                                                             

                NONSTOP MODLITEBNÍ LINKA

                            24 hodin denně

               kontakt:  +420 607 306 369

 

                                        

                       Duchovní poradna       

Sjednejte si schůzku.

Poskytujeme na požádání, poradenství zdarma i duchovní pomoc.

Pro bližší informace

Neváhejte nás kontaktovat

 

E-mail:kszivavoda@post.cz 

Facebook

Křesťanské společenství Živá voda

Živá vysílaní každý den-Pastor Svatava Veverková     

Bozi Slovo na každý den 

Pastor Svatava Veverková 

Svatava Veverková/ Služba/Ministry 

 

Pravidelné Bohoslužby 

Přidejte se k nám :

  •  chválit a uctívat
  • sdílet se z Božího Slova

 Prožijte  nezapomenutelné 

Bůh Vás miluje!

 

 

PŘEJEME VÁM POŽEHNANÝ ROK 2019

HODNĚ ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ROCE 

                          A

            JENOM TO DOBRÉ 

DĚKUJEME ZA PODPORU I  PŘÍZEŇ V                             ROCE 2018

VĚŘÍME ŽE NÁM JI ZACHOVÁTE

                I  V ROCE  2019

 

fb_img_1546269667236.jpg